Grundrisse

Fewo „Goldfisch“ im Erdgeschoss

EG-Grundriss_920

Fewo „Bonito“ im OG rechts

DG-rechts-Grundriss_920n

Fewo „Bonito“ Spitzboden

DG-rechts-Grundriss-Spitzboden_920

Fewo „Koralle“ OG links

DG-links-Grundriss_920

Fewo „Koralle“ Spitzboden

DG-links-Grundriss-Spitzboden_920